Działalność

Projekty i programy realizowane przez organizację
Inclusive Barista Social Club WarszawaProject title

The goal of the project is to create conditions for training the profession of a barista for 5 migrants with disabilities from Belarus, Ukraine who are in Poland, through networking and mutual assistance on the basis of the Inclusive Barista Social Club Warszawa. 

W ten projekt nasza fundacja jest zaangażowana jako partner.
Więcej

No Borders Inclusion. Mini serial production

Tworzymy mini serial o życiu osób niepełnosprawnych w Rosji, Białorusi, Polsce i Niemczech.

W ten projekt nasza fundacja jest zaangażowana jako partner.
Więcej

CROSS-BORDER MEDIA CAMP on SDGs

Media camp dla dziennikarzy, blogerów i studentów dziennikarstwa z Białorusi, Mołdowy, Polski, Niemiec i Ukrainy, którzy interesują się tematyką zrównoważonego rozwoju.

W ten projekt nasza fundacja jest zaangażowana jako partner.
Więcej

Przewodnik Białorusina w Polsce

Jak Białorusinom przyjechać do Polski i ułożyć sobie tutaj życie: zebraliśmy najważniejsze i najbardziej przydatne informacje o życiu w Polsce dla migrantów z Białorusi.
Więcej

Przegląd obywatelski dotyczący realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju na Białorusi

Przegląd obywatelski został przygotowany przez Biuro Swietłany Tichanowskiej z udziałem ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (w tym przedstawicieli naszej fundacji).

Autorzy raportu przeanalizowali obecną sytuację w obszarze każdego z 17 SDGs i przygotowali rekomendacje dla rządu i społeczeństwa obywatelskiego dotyczące sposobów ich realizacji.
Więcej

Wielokulturowi Sąsiedzi

To projekt, który ma celu zaangażowanie wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w budowanie otwartego, lokalnego środowiska. Obejmuje on cykl działań, które mają zwiększyć poziom świadomości kulturowej i empatii wśród mieszkańców. Zaangażowane w projekt będą osoby w różnym pochodzeniu, a także o różnym wieku, czy też światopoglądach. Planowane wydarzenia będą dotyczyć zarówno komunikacji międzykulturowej, jak i lokalnych tradycji, kuchni, kultury oraz sztuki, tak by zachęcić uczestników zarówno do wspólnej rozmowy, jak i zabawy.

W ten projekt nasza fundacja jest zaangażowana jako partner.
Więcej
Media Residence KONTAKT Warszawa
Ideą rezydencji jest zgromadzenie społeczności ekspertów w dziedzinie dziennikarstwa, fotografii, sztuki współczesnej, web designu i muzyki, którzy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, własnymi umiejętnościami oraz pracować nad projektami medialnymi mającymi na celu wspieranie zaangażowania obywatelskiego, inicjatyw i społeczności na Białorusi.
Więcej
Wystawa "Sztuką w reżim"
Pierwsza, indywidualna wystawa Tseslera w Polsce.
Wystawie towarzyszyć będzie seria spotkań, podczas których rozmawiać będziemy o Białorusi z Polakami i z Białorusinami. O trudach białoruskiej codzienności i o tym jak na nią reaguje sztuka.

W ten projekt nasza fundacja jest zaangażowana jako partner.
Więcej