Celem Fundacji Centrum Współpracy Międzynarodowej jest wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej

Cele Zrównoważonego Rozwoju, dla których działa nasza fundacja i które odzwierciedlają kolory naszego logo*

*Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals — SDGs) zostały przyjęty przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku
 • Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
  1 • Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
  4 • Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi
  oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
  11 • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
  13 • Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
  16 • Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
  17

Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej działa na rzecz współpracy międzynarodowej, dialogu i wzmacniania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego zarówno na Białorusi, jak i za granicą.

Jesteśmy grupą ekspertów, działaczy społecznych z różnych regionów Białorusi. Doradzamy i wspieramy przedstawicieli sektora publicznego, lokalnego biznesu, niezależnych mediów, artystów i profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy chcą współpracować i podzielają nasze demokratyczne wartości.
Nasi partnerzy
Organizacje, z którymi współpracujemy i które wspierają nas
Kontakt
Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej,
UL. STEFANA OKRZEI, numer 8, lokal U3, 03-710 WARSZAWA

Tel: +48 576 574 012 (Telegram, Signal)
Email: biuro@cenwm.org

KRS: 0000884766 NIP: 5252853070