Aktualności z Białorusi #14

Bieżące wiadomości w skrócie
YouTube usunął reklamę z przesłuchaniami i zeznaniami białoruskich więźniów politycznych na prośbę Swietłany Cichanowskiej
Wiceprezes Google zasugerował również zorganizowanie spotkania zespołu z biurem Cichanowskiej "w celu omówienia sposobów zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości".
Białoruś wydala pracownika polskiego konsulatu w Brześciu
Wszystko dlatego, że polski kierowca, który wcześniej został uznany za podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, próbował wyjechać z Białorusi. Jak twierdzi, pomagali mu w tym pracownicy polskiego konsulatu.
Łukaszenka podpisał ustawę "O ludobójstwie narodu białoruskiego"
Zaprzeczanie ludobójstwu jest od dziś zagrożone karą do pięciu lat więzienia. Jeśli to "zaprzeczenie" jest popełniane wielokrotnie lub przy użyciu oficjalnych uprawnień, maksymalny wymiar kary wzrasta do dziesięciu lat.

Ustawa definiuje również ludobójstwo dokonane na narodzie białoruskim w czasie II wojny światowej. Są to "okrucieństwa popełnione przez nazistów i organizacje nacjonalistyczne w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym, których celem było "systematyczne fizyczne wyniszczanie narodu białoruskiego". Za Białorusinów uważa się tu wszystkich obywateli radzieckich mieszkających w tym czasie w BSRR.
Na Białorusi chcą zmienić podręczniki do nauki historii dla uczniów i studentów
6 stycznia odbyła się narada Aliaksandra Łukaszenki na temat realizacji polityki historycznej. Zdaniem Łukaszenki, nadszedł czas, by dokonać adekwatnej oceny pewnych okresów historycznych, w tym czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej.

— Nazwijmy okres Rzeczpospolitej, na przykład okupacji ziem białoruskich przez Polaków w podręcznikach historii, a także w zamkach i muzeach. Etnobójstwo Białorusinów. Ale czym było to dla naszych przodków? Zakazano rodzimego języka, kultury, wiary. Potentaci handlowali białoruskimi chłopami za psy. Ale ludzie przetrwali i zachowali swoją tożsamość.

Źródło: TUT.BY/Zerkalo.io, Green Belarus
Tło okładki: benzoix / Freepik
Więcej artykułów